Profesjonalne doradztwo bezzałogowe

Od 2009 roku zajmuje się bezzałogowymi statkami powietrznych i zdobywam doświadczenie z którego możesz skorzystać tak jak inne osoby prywatne, firmy i instytucje.

Obecnie pracuję dla Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiego Centrum Akredytacji i innych. Pracowałem dla Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Państwowej Straży Pożarnej, PZU, COMARCH, ORANGE, ITWL, WITU, WZE i innych.

W latach 2009-2014 kierowałem zespołem inżynierów i prowadziłem prace B+R w zakresie własnych elementów do wielowirnikowców: sterowników silników, komputerów pokładowych, autopilotów, ram oraz oprogramowania pod marką RCConcept Flying Technology.

Tricopter Hornet Y3 marki RCConcept Flying Technology

Zawodowe szkolenia dla pilotów BSP

W 2016 roku powołałem podmiot szkolący zarejestrowany w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego pod numerem 203RPS-12/2016.

Współpracuje z rzetelnymi i sprawdzonymi INStruktorami, którzy potrafią zarażają pasją latania i wskazywać uczestnikom szkoleń ścieżkę samodzielnego rozwoju umiejętności, koniecznych do bezpiecznego latania dronami w przestrzeni powietrznej.

Dzięki takim INStruktorom mogę realizować zawodowe szkolenia lotnicze, na których uczymy przyszłych pilotów latać dronami. Specjalizujemy się w szkoleniach indywidualnych. Od stycznia 2020 organizuję WEBINARY DRONOWE ™, na których przekazujemy wiedzę w trybie on-line.

Jestem autorem zawartości merytorycznej systemu TestNaDrony.pl z którego korzystają szkoły latania dronami. System pozwala na prowadzenie szkoleń online, egzaminów wewnętrznych w zakresie wymaganym przez ULC i generowanie dokumentacji procesu szkolenia i egzaminowania.

7 stycznia 2021 jako jedna z pierwszych szkół latania w Polsce zostaliśmy wyznaczonym operatorem. Od tego dnia KursNaDrony.pl prowadzi nadzorowane egzaminy online dla podkategorii A2 i rozwija własny autorski system egzaminowania online.

W dniu 26 marca 2021 r. otrzymaliśmy z Urzędu Lotnictwa Cywilnego potwierdzenie możliwości prowadzenia szkoleń lotniczych zgodnych z krajowymi scenariuszami standardowymi: NSTS-01, NSTS-02, NSTS-03, NSTS-04, NSTS-05, NSTS-06, NSTS-07, NSTS-08.


Zapraszam,
Piotr Kleczyński

Pilot BSP
INStrukTOR BSP
EGZaminator BSP
Inżynier elektronik
Konstruktor dronów
Pasjonat latania 😉