Scenariusze narodowe NSTS w kategorii szczególnej (SPECIFIC)

W Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego pojawiły się wytyczne Prezesa ULC określające zasady wykonywania lotów w kategorii szczególnej dla narodowych scenariuszy standardowych NSTS: NSTS-01 dla operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) lub z widokiem z pierwszej osoby (FPV), wykonywanych z użyciem bezzałogowego statku powietrznego o masie startowej mniejszej niż 4 kg NSTS-02 dla operacji w … Czytaj dalej

Dofinansowania do szkoleń i doradztwa dla firm związanych z Przemysłem Lotniczo-Kosmicznym (PLK)

Treść maila do instytucji wspierających branżę – portale, instytucje zrzeszające przedsiębiorców itd. Szanowni Państwo, Zapraszamy przedsiębiorców z całej Polski do skorzystania z dofinansowania kierowanego do  konkretnych branż w procesie zwalczania skutków pandemii Covid 19. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi rekrutację do projektu do dnia 30.11.2020. Jeśli Państwa instytucja  świadczy … Czytaj dalej

Co ze „starymi” dronami po 1 stycznia 2021?

Zgodnie z komunikatem na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego będzie istniała możliwość nadania „starym” dronom klas zgodnych z normami UE. Więcej pod linkiem: https://www.ulc.gov.pl/pl/aktualnosci/5227-mozliwosc-nadania-starym-dronom-klas-zgodnych-z-normami-ue Można również ściągnąć prezentację udostępnioną przez Pana Pawła Szymańskiego Dyrektora Departamentu BSP w ULC:

Prowadzenie szkoleń dla pilotów dronów od 1 stycznia 2021

Od 1 stycznia 2021 zaczynają obowiązywać nowe przepisy przygotowane przez EASA. Obecne szkolenia lotnicze do uzyskania świadectwa kwalifikacji UAVO przestaną obowiązywać. Dyrektor Departamentu BSP w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego przygotował prezentację która wyjaśnia pewne wątpliwości i rzuca światło na rynek szkoleń w nowych realiach. Wyczerpujący opis znajduje się na stronie Świat Dronów: http://www.swiatdronow.pl/webinarium-ulc-dla-podmiotow-szkolacych-uavo-15102020

Pytania dotyczące wdrażania przepisów UE w obszarze BSP

Nowe przepisy, które zaczną obowiązywać branże BSP od 1 stycznia 2021, budzą wiele obaw wśród operatorów BSP w Polsce. Przede wszystkim dlatego, że dokumenty określające zasady tych lotów są napisane skomplikowanym językiem i w porównaniu z dzisiejszymi przepisami krajowymi są znacznie bardziej obszerne. Główna jednak różnica polega na zmianie podejście do dronów! To nie cel … Czytaj dalej

U-Space w nowych przepisach EASA

13 marca 2020 EASA opublikowała dokument High-level regulatory framework for the U-Space. Publikacja Opinion 01/2020 zawiera wszystkie wydane do tej pory przez Komisję Europejską dokumenty, określające zasady i procedury dotyczące BSP wykorzystywanych w strefach U-Space. Publikacja obejmuje: szkic rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej (EU) w sprawie ram regulacyjnych wysokiego szczebla dla U-Space załączniki do projektu rozporządzenia … Czytaj dalej

Aktualizacja przepisów EASA

4 marca 2020 EASA opublikowała dokument Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems. Publikacja zawiera wszystkie wydane do tej pory przez Komisję Europejską dokumenty, określające zasady i procedury dot. BSP. Publikacja obejmuje: rozporządzenie delegowane 2019/945 ws. bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich rozporządzenie wykonawcze 2019/947 ws. przepisów i procedur dotyczących … Czytaj dalej

Zlecenie dronowe Otwock

#expert, #konsultacje, #drony, #smog, #Otwock Dron to wciąż pojemne i innowacyjne słowo pozwalające na robienie szumu medialnego i kreacji najróżniejszych wizji oraz wyszukiwania sposobów potwierdzających, że są potrzebne, a najlepiej niezastąpione. Dron to „nośnik” dla pozytywnych jak i negatywnych pomysłów czy rozwiązań. Jest to normalne zjawisko w nowych obszarach techniki, pod warunkiem zachowania umiaru i … Czytaj dalej