U-Space w nowych przepisach EASA

13 marca 2020 EASA opublikowała dokument High-level regulatory framework for the U-Space. Publikacja Opinion 01/2020 zawiera wszystkie wydane do tej pory przez Komisję Europejską dokumenty, określające zasady i procedury dotyczące BSP wykorzystywanych w strefach U-Space.

Publikacja obejmuje:

  • szkic rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej (EU) w sprawie ram regulacyjnych wysokiego szczebla dla U-Space
  • załączniki do projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej (EU)
  • dodatek do opinii 01/2020
  • akceptowalne sposoby spełnienia wymagań (AMC)
  • materiały zawierające wytyczne (GM)

Dodaj komentarz