Egzaminy

Aby uzsykać uprawnienia lotnicze do wykonywania lotów w podkategorii A2 lub kategorii szczególnej według scenariuszy standardowych NSTS (01…08) należy zaliczyć nadzorowany egzamin on-line w zakresie wybranego uprawnienia.

Więcej informacji na stronie ULC o przeprowadzaniu egzaminów teoretycznych.

Zapisy na egzamin

Aby zapisać się na egzamin wystarczy kupić udział w egzaminie i przesłać wymagane dokumenty. Po ich weryfikacji ustalany jest termin egzaminu. Komunikacja pomiędzy egzaminatorem a uczestnikiem jest prowadzona przez pocztę elektroniczną e-mail.

Egzamin A2

Maksymalny czas trwania egzaminu dla podkategorii A2 to 40 minut. Pytania są losowane z bazy pytań. Test egzaminacyjny składa się z 36 pytań jednokrotnego wyboru po 12 pytań w każdej z trzech dziedzin:

 1. Meteorologia
 2. Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie
 3. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi

Więcej informacji na stronie: KursNaDrony.pl » Egzamin A2.

Egzamin NSTS

Maksymalny czas trwania egzaminu do uzyskania uprawnień w kategorii szczególnej to 120 minut. Pytania są losowane z bazy pytań. Test egzaminacyjny składa się z 80 pytań jednokrotnego wyboru po 10 pytań w każdej z ośmiu dziedzin:

 1. Przepisy lotnicze
 2. Ograniczenia możliwości człowieka
 3. Procedury operacyjne
 4. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu
 5. Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych
 6. Meteorologia
 7. Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie
 8. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi

Więcej informacji na stronie: KursNaDrony.pl » Egzamin NSTS.

Forma egzaminu

KursNaDrony.pl realizuje egzaminy z wykorzystaniem systemu egzaminowania on-line dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych. Możliwe jest przeprowadzenie egzaminu stacjonarnie w dowolnym miejscu Polski, ale tylko dla grup zorganizowanych powyżej 10 osób.

Przebieg egzaminu

Do wzięcia udziału w nadzorowanym egzaminie on-line nie trzeba instalować dodatkowego oprogramowania. Potrzebna będzie przeglądarka internetowa (np.: Chrome), kamera internetowa, słuchawki z mikrofonem i zanonimizowany dowód osobisty lub paszport.

Dowód osobisty lub paszport musi być zanonimizowany, czyli mieć zasłonięte wszystkie informacje poza imieniem, nazwiskiem i zdjęciem. Dokument służy do weryfikacji tożsamości kandydata i musi być okazany egzaminatorowi w kamerze internetowej przed rozpoczęciem egzaminu.

Po każdym egzaminie egzaminator omawia z uczestnikiem błędy, które pojawiły się w jego teście. Jest to wartość dodana, której nie oferują żadne inne podmioty egzaminujące w Polsce. Daje to możliwość uzupełnienia brakującej wiedzy i uzyskania dodatkowych informacji.

Warto zapoznać się z wpisem: Jak wygląda proces egzminowania pilotów BSP?

Warunki zaliczenia egzaminu

Aby egzamin został zaliczony uczestnik musi pracować samodzielnie bez pomocy osób trzecich, materiałów szkoleniowych lub stron internetowych. Egzaminator zwraca uwagę na zachowanie uczestnika i po trzecim zwróceniu uwagi przerywa egzamin ze skutkiem jego niezaliczenia.

Egzamin będzie niezaliczony w przypadku przekroczenia maksymalnego czasu lub nie osiągnięcia 75% prawidłowych odpowiedzi. W takim przypadku ponowne podejście do egzaminu jest możliwe po samodzielnym uzupełnieniu wiedzy i po 3 dniach od poprzedniego egzaminu.

Podmiot egzaminujący

W dniu 24 stycznia 2022 roku KursNaDrony.pl został podmiotem wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego do realizacji nadzorowanych egzaminów w zakresie podkategorii A2 oraz wszystkich narodowych scenariuszy standardowych NSTS01/2/3/4/5/6/7/8:

Zapraszam na egzamin
Piotr Kleczyński
Egzaminator BSP