Egzaminy A2 i NSTS

Egzaminy A2 i NSTS pozwalają zweryfikować kwalifikacje pilotów BSP, wykonujących loty w podkategorii A2 lub według scenariuszy NSTS.

Egzaminy A2 i NSTS

Egzaminy A2 i NSTS

Aby uzyskać kwalifikację pilota bezzałogowego statku powietrznego do wykonywania lotów w podkategorii A2 lub kategorii szczególnej według scenariuszy standardowych NSTS (01…08) należy zaliczyć nadzorowany egzamin on-line w zakresie wybranych kwalifikacji.

Więcej informacji na stronie ULC o przeprowadzaniu egzaminów teoretycznych.

Zapisy na egzamin

Aby zapisać się na egzamin wystarczy kupić udział w egzaminie i przesłać wymagane dokumenty. Po ich weryfikacji ustalany jest termin egzaminu. Komunikacja pomiędzy egzaminatorem a uczestnikiem jest prowadzona przez pocztę elektroniczną e-mail.

Egzamin A2

Maksymalny czas trwania egzaminu dla podkategorii A2 to 40 minut. Pytania są losowane z bazy pytań. Test egzaminacyjny składa się z 36 pytań jednokrotnego wyboru po 12 pytań w każdej z trzech dziedzin:

 1. Meteorologia
 2. Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie
 3. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi

Więcej informacji na stronie: KursNaDrony.pl » Egzamin A2.

Egzamin NSTS

Maksymalny czas trwania egzaminu do uzyskania kwalifikacji NSTS w kategorii szczególnej to 120 minut. Pytania są losowane z bazy pytań. Test egzaminacyjny składa się minimalnie z 80 pytań jednokrotnego wyboru po 10 pytań w każdej z ośmiu dziedzin:

 1. Przepisy lotnicze
 2. Ograniczenia możliwości człowieka
 3. Procedury operacyjne
 4. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu
 5. Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych
 6. Meteorologia
 7. Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie
 8. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi

Więcej informacji na stronie: KursNaDrony.pl » Egzamin NSTS.

Egzaminy A2 i NSTS – forma egzaminu

KursNaDrony.pl realizuje egzaminy z wykorzystaniem systemu egzaminowania on-line dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych. Możliwe jest przeprowadzenie egzaminu stacjonarnie w dowolnym miejscu Polski, ale tylko dla grup zorganizowanych powyżej 10 osób.

Egzaminy A2 i NSTS – przebieg egzaminu

Do wzięcia udziału w nadzorowanym egzaminie on-line nie trzeba instalować dodatkowego oprogramowania. Potrzebna będzie przeglądarka internetowa (np.: Chrome), kamera internetowa, słuchawki z mikrofonem i zanonimizowany dowód osobisty lub paszport.

Dowód osobisty lub paszport musi być zanonimizowany, czyli mieć zasłonięte wszystkie informacje poza imieniem, nazwiskiem i zdjęciem. Dokument służy do weryfikacji tożsamości kandydata i musi być okazany egzaminatorowi w kamerze internetowej przed rozpoczęciem egzaminu.

Po każdym egzaminie egzaminator omawia z uczestnikiem błędy, które pojawiły się w jego teście. Jest to wartość dodana, której nie oferują żadne inne podmioty egzaminujące w Polsce. Daje to możliwość uzupełnienia brakującej wiedzy i uzyskania dodatkowych informacji.

Warto zapoznać się z wpisem: Jak wygląda proces egzminowania pilotów BSP?

Egzaminy A2 i NSTS – warunki zaliczenia

Aby egzamin został zaliczony uczestnik musi pracować samodzielnie bez pomocy osób trzecich, materiałów szkoleniowych lub stron internetowych. Egzaminator zwraca uwagę na zachowanie uczestnika i po trzecim zwróceniu uwagi przerywa egzamin ze skutkiem jego niezaliczenia.

Egzamin będzie niezaliczony w przypadku przekroczenia maksymalnego czasu lub nie osiągnięcia 75% prawidłowych odpowiedzi. W takim przypadku ponowne podejście do egzaminu jest możliwe po samodzielnym uzupełnieniu wiedzy i po 3 dniach od poprzedniego egzaminu.

Podmiot egzaminujący

W dniu 24 stycznia 2022 roku KursNaDrony.pl został podmiotem wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego do realizacji nadzorowanych egzaminów w zakresie podkategorii A2 oraz wszystkich narodowych scenariuszy standardowych NSTS01/2/3/4/5/6/7/8:

Zapraszam na egzamin
Piotr Kleczyński
Egzaminator