Zerkaj w niebo…
DRONY latają wszędzie! ™

Drony Hornet

Czy Policja może Cię wezwać, żebyś się wyspowiadał z latania dronem?

Policja wzywa pilota BSP

Czy Policja może wezwać pilota BSP? Tak. Każdy lot dronem podlega nie tylko pod przepisy dronowe (między innymi 2019/947, wytyczne nr.: 25, 24, 15), ale przede wszystkim pod ustawę Prawo Lotnicze. W niej znajduje się artykuł 212 który w skrócie mówi, że:

 1. Kto:
  1) wykonując lot przy użyciu statku powietrznego:
  a) narusza przepisy dotyczące ruchu lotniczego obowiązujące w obszarze, w którym lot się odbywa,

  – podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

Interwencja Policji

Jeśli ktoś zgłosi, że latamy dronem w sposób niebezpieczny, zakłócający spokój lub po prostu w ocenie zgłaszającego niezgodny z przepisami, Policja ma obowiązek przeprowadzić interwencję w celu wyjaśnienia sprawy.

Jeśli Policja zna naszą tożsamość (np.: na podstawie danych z anonimowego donosu), może nas wezwać na komisariat do wyjaśnienia sprawy. Zazwyczaj rozmową kończy się notatką służbową i pouczeniem, ale nie zawsze tak musi być!

Skanowanie sygnałów radiowych

Czasami możemy nieświadomie latać w miejscach w których loty dronami są zabronione, ale nie jest to oznaczone przez DroneRadar, bo aplikacja analizuje tylko przestrzeń powietrzną! A Pilot BSP musi przestrzegać również zakazu lotów bez pozwolenia nad obiektami czy obszarami.

Służby które chronią strategiczne obiekty lub obszary, mogą dysponować zaawansowanymi urządzeniami, które skanuję eter w poszukiwaniu sygnałów radiowych i potrafią:

 • podać numer seryjny BSP,
 • określić na jakiej wysokości znajduje się dron,
 • zdekodować sygnał radiowy i podejrzeć parametry lotu,
 • pokazać miejsce na mapie w której znajduje się piltot BSP,
 • zagłuszyć lub zmienić sygnał radiowy w celu wymuszenia lądowania.
Źródło: https://www.dpreview.com

Więcej na stronie: dpreview.com

Logi skanera AeroScope dowodem w sprawie?

Skaner AeroScope potrafi szpiegować sygnał radiowy tylko dla dronów firmy DJI. Za to podaje wszystkie informacje jak na tacy. W takim przypadku Policja dysponuje już nie tylko donosem, ale również dowodem w sprawie o popełnienie przestępstwa.

Jeśli służby dysponują numerem seryjnym drona w łatwy sposób mogą dowiedzieć się kto jest jego właścicielem! W systemie PansaUTM należy podać numer seryjny a nawet zrobić zdjęcie. W ten sposób Policja może łatwo określić tożsamość osoby podejrzanej o nieuprawniony lot.

Jak się przed tym obronić?

Znać aktualne przepisy dla BSP, latać zgodnie z zasadami przestrzeni powietrznej w której lot się odbywa, być świadomym zawodowym Pilotem BSP. Jeśli czujesz, że potrzebujesz uzupełnić wiedzę w zakresie dronów, zgłoś się na WEBINARY DRONOWE ™. Zapraszam!

Dodaj komentarz

Jeśli znalazł\aś\eś tutaj wartościowe informacje
i chcesz docenić pracę, możesz kupić kawę.