U-Space w nowych przepisach EASA

Przepisy wynikające z rozporządzenia wykonawczego 2019/947, zdefiniowały role dla operatora i pilota, dzięki czemu wprowadzony został przejrzysty podział praw i obowiązków dla poszczególnych funkcji w procesie wykonywania operacji z użyciem BSP. Podział ten jasno wskazuje kierunek w którym podąża europejska branża BSP – profesjonalizacja usług w celu wykorzystania przestrzeni powietrznej do wysokości 120m AGL z której lotnictwo załogowe korzysta w ograniczonym zakresie. To w połączeniu z wprowadzeniem stref geograficznych DRA-T i DRA-U otwiera zupełnie nowe możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych np.: w obszarach miejskich, które zawierają się w koncepcji U-Space.

13 marca 2020r. agencja EASA opublikowała dokument High-level regulatory framework for the U-Space. Publikacja Opinion 01/2020 zawiera wszystkie wydane do tej pory przez Komisję Europejską dokumenty, określające zasady i procedury dotyczące BSP wykorzystywanych w strefach U-Space.

Publikacja obejmuje:

  • szkic rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej (EU) w sprawie ram regulacyjnych wysokiego szczebla dla U-Space
  • załączniki do projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej (EU)
  • dodatek do opinii 01/2020
  • akceptowalne sposoby spełnienia wymagań (AMC)
  • materiały zawierające wytyczne (GM)

Zerkam w niebo... i latam dronem

Poradnik będzie zawierał następujące rozdziały:

Sztuka latania

Latanie dronem to czynność manualna, wymagająca od pilota treningu. Warto świadomie ćwiczyć by osiągać kolejne etapy wtajemniczenia w sztuce latania - najtrudniejszej ze sztuk...

Przestrzeń powietrzna

Przestrzeń powietrzna nie ma właściciela, jest dostępna dla wszystkich jej użytkowników. Warto wiedzieć jak z niej świadomie korzystać i jak latać dronami bezpiecznie...

Wykonywanie lotów

Wykonywania każdego lotu jest procesem który ma swoje ramy prawne i operacyjne. Warto znać przepisy, żeby wykorzystać je realizując swoje marzenia lub pomysły biznesowe...

Zapoznaj się z fragmentem przykładowego rozdziału Sztuka latania i kup poradnik Zerkam w niebo... i latam dronem.

Dodaj komentarz