Zerkaj w niebo…
DRONY latają wszędzie! ™

Drony Hornet

Jakie czynniki pilot BSP powinien wziąć pod uwagę przed wykonaniem lotu?

Przed każdym lotem pilot BSP jest zobowiązany do wykonania pewnych czynności w zakresie przygotowania operacyjnego do lotu. Czynności te można podzielić na kilka grup związanych z elementami wpływającymi na przebieg lotu. Są to:

 • Sprawy formalno prawne
 • Stan psychofizyczny pilota
 • Czynniki meteorologiczne
 • Miejsce wykonywania lotów
 • Przestrzeń powietrzna w której będzie się odbywał lot
 • Stan techniczny BSP

Sprawy formalno-prawne

Każdy pilot BSP jest jednocześnie operatorem, więc musi dopełnić obowiązków formalno-prawnych określonych w odnośnych przepisach. Przede wszystkim osoba latajaca z użyciem BSP wyposażonego w kamerę (niezależnie od masy startowej) musi nakleić na nim numer operatora. Pilot jest zobowiązany latać zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. Każdy lot musi być zgłoszony do służb ruchu lotniczego ATC (FIS, TWR, MCTR w zależności od rodzaju strefy geograficznej w której lot się odbywa) przez aplikację DroneRadar (check-in). Jeśli aplikacja nie działa zgłoszenie może być zrealizowane telefonicznie, zgodnie z procedurą komunikacji ze służbami ruchu lotniczego.

Stan psychofizyczny pilota

Ponieważ w trakcie lotu pilot musi wykazać się skupieniem, refleksem, podejmowaniem właściwych decyzji, jego sprawność psychofizyczna musi być na wysokim poziomie. Dlatego loty z użyciem BSP wykluczają bycie pod wpływem środków oburzających. Jeśli loty są długie pilot powinien być wypoczęty.

Czynniki meteorologiczne

Pilot BSP powinien sprawdzać prognozę pogody i weryfikować ją przed lotem. Do czynników które powinien brać pod uwagę należą:

 • Prędkość i kierunek wiatru
 • Opady atmosferyczne
 • Temperatura powietrza
 • Zachmurzenie
 • Indeks Kp

Miejsce wykonywania lotów

Pilot BSP powinien przed lotem wykonać wizji lokalną miejsca w którym lot będzie się odbywał w celu określenia:

 • Przeszkód terenowych w obszarze planowanego lotu
 • Źródeł emitowania fal radiowych mogących zakłócać systemy BSP (system GNSS i/lub link zdalnego sterowania, telemetrii i transmisji obrazu)
 • Potencjalnych obiektów mogących zakłócać magnetometr BSP (kompas)
 • Instytucji, budynków, obiektów, instalacji, obszarów nad którymi lot jest zabroniony
 • Zgromadzeń osób nad którymi lot jest zabroniony
 • Osób postronnych od których należy utrzymać odpowiednią odległość zależną od posiadanych uprawnień

Przestrzeń powietrzna w której będzie się odbywał lot

Wzbijając się w powietrze, stajemy się uczestnikiem ruchu lotniczego. Pilot BSP musi
dbać o bezpieczeństwo innych osób znajdujących się zarówno w powietrzu (samoloty pasażerskie
i transportowe, awionetki, paralotnie, śmigłowce, latającej karetki LPR, itp.) jak i na ziemi nad obszarem nad którym przelatuje dron. Przestrzeń powietrzna to niejednorodna struktura w której znajdują się zmienne w czasie strefy lotnicze. Dla dronów nazywają się strefami geograficznymi. Obowiązują w nich zasady zależne od rodzaju strefy. Do analizowania stref geograficznych służy aplikacja DroneRadar, upraszczająca proces przygotowania do wykonania lotu.

Stan techniczny BSP

Ocena stanu technicznego BSP do lotu to proces w którym pilot BSP sprawdza elementy drona mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo lotu, najlepiej z wykorzystaniem listy kontrolnej (checklisty). Na liście tej powinny znaleźć się między innymi takich elementy jak:

 • Kontrola śmigieł
 • Kontrola silników
 • Kontrola stanu akumulatorów we wszystkich elementach systemu BSP
 • Kontrola konsoli sterujacej (drążków, przycisków, anten, itp.)
 • Kontrola urządzenia wyświetlającego (tabletu lub smartphona)
 • Konfiguracja FailSafe w tym ustawienie wysokość powrotu BSP w trybie RTH

Kilka ważnych spraw

Uszkodzone śmigła…

zawsze wymieniaj na nowe! Kontroluj ich stan przed każdym lotem i po każdym locie. Śmigła to jak opony w Twoim samochodzie! Ich stan musi być dobry. Na trzech kołach nie pojedziesz, na trzech śmigłach nie polatasz czterowirnikowcem!

Stan akumulatora…

monitoruj na bieżąco! Jeśli zabraknie w nim energii Twój dron zacznie spadać i uderzy w ziemię z gracją imadła i narobić dużo szkód, a to może Cię sporo kosztować. Akumulator zawiera lit, jego płomień osiąga temperaturę ponad 2000 st. C. Akumulatory ładuj tylko pod nadzorem!

Sensory drona…

To jego zmysły! Jeśli ich wskazania będę nieprawidłowe możesz mieć problemy z bezpiecznym powrotem na ziemię. Jeśli system zgłasza komunikat o błędach czujników (IMU, AHRS, magnetometr, kamery odległości) nie leć! Koniecznie je skalibrowuj przed lotem!


Do zobaczenia gdzieś na niebie lub w internetach!
poz DRONY.pl
Piotr Kleczyńśki

Dodaj komentarz

Jeśli znalazł\aś\eś tutaj wartościowe informacje
i chcesz docenić pracę, możesz kupić kawę.