Zerkaj w niebo…
DRONY latają wszędzie! ™

Drony Hornet

Jakie są obowiązujące akty prawne w zakresie lotów BSP?

Do 30 grudnia 2020r. pilotów (zwanych wtedy operatorami UAV) obowiązywało w Polsce tzw. rozporządzenie wyłączające określające możliwość wykonywania lotów z użyciem BSP oraz rozporządzenie dotyczące świadectw kwalifikacji określające kwalifikacje wymagane do usykania uprawnień lotniczych w zakresie BSP. Od 30 grudnia 2020r. w krajach członkowskich Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać dwa rozporządzenia:

  1. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich
  2. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/947 określa między innymi kwalifikacje dla kandydatów na pilotów BSP oraz metody walidacji wiedzy i umiejętności, prowadzące do uzyskania uprawnień pozwalających wykonywać loty. Nadzór lotniczy każdego państwa członkowskiego miało obowiązek wprowadzić oba rozporządzenia bazowe w istniejący system prawny. W Polsce Urząd Lotnictwa Cywilnego na mocy art. 23. ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1970, z późn. zm.) wydał następujące wytyczne:

  • Wytyczne nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie sposobów wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych: https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2021/35/
  • [zastąpione wytycznymi nr 7 z dnia 9 czerwiec 2021 r.] Wytyczne nr 25 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobów wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych
  • Wytyczne nr 24 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczania stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych: https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/78/
  • Wytyczne w zakresie narodowych scenriuszy standardowych NSTS, które obowiązują w okresie przejściowym.

Wytyczne te wprowadziły rozporządzenia bazowe w Polski system prawny. Określiły prawa i obowiązki operatorów BSP, wprowadziły wymagania dla kandydatów na pilotów BSP i określiły warunki uzyskiwania uprawnień. Umożliwiły również przeprowadzenie konwersji uprawnień pilotów BSP ze świadectw kwalifikacji UAVO do uprawnień A1/A3, A2 w kategorii otwartej i NSTS-01/2/3/4/5/6/7/8 w kategorii szczególnej.

Dodaj komentarz