Zerkaj w niebo…
DRONY latają wszędzie! ™

Drony Hornet

Kwalifikacje pilota BSP

Do 31 grudnia 2019 rokuy wszystkie kwalifikacje pilota (wtedy nazywał się on operatorem UAV) był wpisywana do Świadectwa Kwalifikacji UAVO. Od 1 stycznia 2020 weszły w życie przepisy unijne, które zmieniły niemal wszystko. Przede wszystkim wprowadzony został podziała na operatora systemu BSP oraz pilota BSP. W myśl tych przepisów każdy pilot BSP musi być operatorem systemu BSP, ale nie każdy operator jest pilotem.

W okresie przejściowym można było skonwertować świadectwa

Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował raport: https://ulc.gov.pl/_download/personel_lotniczy/2022/UAV, z którego można się dowiedzieć, że liczba ważnych Świadectw Kwalifikacji UAVO na 31 grudzień 2021 wynosiła: 12’773.

Spora liczba osób nie przekonwertowała świadectw kwalifikacji i utraciła uprawnienia do wykonywania lotów przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych. W procesie konwersji świadectwa kwalifikacji, w zależności od posiadanych uprawnień podstawowych i dodatkowych, można było uzyskać kwalifikację A1/3, A2, NSTS-01/2/3/4/5/6/7/8 i STS-01/02.

Najlepszym sposobem wykonywania lotów jest posiadania kwalifikacji NSTS, ponieważ można wykonywać loty dronami, które nie posiadają klasy C5/6 i nie trzeba zapewniać kontrolowanego obszaru naziemnego jak ma to miejsce w przypadku scenariuszy STS. Scenariusze te wejdą w życie 1 stycznia 2024 r. Żeby z nich korzystać będzie trzeba złożyć oświadczenie – niestety zapisy w STS bardzo mocno ograniczają możliwości wykonywania lotów i po głębszej analizie można dojść do wniosku, że są bezużyteczne.

Operatorzy którzy złożą do 31 grudnia 2023 r. oświadczenie NSTS, będą mogli korzystać z narodowych scenariuszy standardowych do daty złożenia oświadczenie + 24 miesiące. Maksymalnie do 31 grudnia 2025 r.

Dodaj komentarz

Jeśli znalazł\aś\eś tutaj wartościowe informacje
i chcesz docenić pracę, możesz kupić kawę.