Zerkaj w niebo…
DRONY latają wszędzie! ™

Drony Hornet

Dofinansowania do szkoleń i doradztwa dla firm związanych z Przemysłem Lotniczo-Kosmicznym (PLK)

Treść maila do instytucji wspierających branżę – portale, instytucje zrzeszające przedsiębiorców itd.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy przedsiębiorców z całej Polski do skorzystania z dofinansowania kierowanego do  konkretnych branż w procesie zwalczania skutków pandemii Covid 19. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi rekrutację do projektu do dnia 30.11.2020.

Jeśli Państwa instytucja  świadczy usługi w BUR dla przedsiębiorców – możecie Państwo stać się usługodawcą usług szkoleniowych czy doradczych w ramach niniejszego  projektu. Możliwe jest  uzyskanie 80% dofinansowania do szkoleń i doradztwa  przez firmy z Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego (PLK):
Produkcja komputerów i sprzętu telekomunikacyjnego, pomiarowo – nawigacyjnego, optycznego i fotograficznego; Transport lotniczy i kosmiczny, produkcja statków powietrznych, kosmicznych i podobnych maszyn

Zakres wsparcia dla każdego sektora został przygotowany przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji w nadzwyczajnych Rekomendacjach. Informacje o projekcie dostępne na stronie PARP:
www.parp.gov.plwww.parp.gov.pl

Informacje szczegółowe o projekcie dostępne stronie Operatora – Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.:
www.marr.plwww.marr.pl

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie niniejszej informacji na Państwa stronie internetowej lub profilu facebook.  Jeśli Państwa instytucja współpracuje z przedsiębiorstwami z wymienionych sektorów potrzebującymi takiego wsparcia w czasach pandemii prosimy o przekazanie tej  informacji. W załączeniu przesyłamy materiały gotowe do załączenia.

W razie pytań czy wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami. Kontakt dla Przedsiębiorców z sektora Przemysł Lotniczo-Kosmiczny:

Bardzo dziękujemy za współpracę.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu
31-542 Kraków
ul. Kordylewskiego 11
tel. kom.  785 062 114
NIP: 676-005-88-47
www.marr.plwww.marr.pl

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

MARR S.A. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000033198, NIP: 676-005-88-47, kapitał zakładowy: 87 675 000 PLN, kapitał wpłacony: 87 675 000 PLN


Załączniki:

Dodaj komentarz

Jeśli znalazł\aś\eś tutaj wartościowe informacje
i chcesz docenić pracę, możesz kupić kawę.