Zerkaj w niebo…
DRONY latają wszędzie! ™

Drony Hornet

Scenariusze narodowe NSTS w kategorii szczególnej (SPECIFIC)

W Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego pojawiły się wytyczne Prezesa ULC określające zasady wykonywania lotów w kategorii szczególnej dla narodowych scenariuszy standardowych NSTS:

 1. NSTS-01 dla operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) lub z widokiem z pierwszej osoby (FPV), wykonywanych z użyciem bezzałogowego statku powietrznego o masie startowej mniejszej niż 4 kg
 2. NSTS-02 dla operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) z użyciem bezzałogowego statku powietrznego kategorii wielowirnikowiec (MR) o masie startowej mniejszej niż 25 kg
 3. NSTS-03 dla operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) z użyciem bezzałogowych statków powietrznych kategorii stałopłat (A) o masie startowej mniejszej niż 25 kg
 4. NSTS-04 dla operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) z użyciem bezzałogowych statków powietrznych kategorii helikopter (H) o masie startowej mniejszej niż 25 kg
 5. NSTS-05 dla operacji poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej mniejszej niż 4 kg, w odległości nie większej niż 2 km od pilota bezzałogowego statku powietrznego
 6. NSTS-06 dla operacji poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem bezzałogowych statków powietrznych kategorii wielowirnikowiec (MR) o masie startowej mniejszej niż 25 kg, w odległości nie większej niż 2 km od pilota bezzałogowego statku powietrznego
 7. NSTS-07 dla operacji poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem bezzałogowych statków powietrznych kategorii stałopłat (A) o masie startowej mniejszej niż 25 kg, w odległości nie większej niż 2 km od pilota bezzałogowego statku powietrznego
 8. NSTS-08 dla operacji poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem bezzałogowych statków powietrznych kategorii helikopter (H) o masie startowej mniejszej niż 25 kg, w odległości nie większej niż 2 km od pilota bezzałogowego statku powietrznego

Można powiedzieć, że:

 • NSTS-01 to odpowiednik danego świadectwa kwalifikacji UAVO z uprawnieniem podstawowym VLOS i dodatkowym UAV<5kg
 • NSTS-02 to odpowiednik świadectwa kwalifikacji UAVO z uprawnieniem podstawowym VLOS i dodatkowymi: UAV<5kg i UAV(MR)<25kg
 • NSTS-03 to odpowiednik świadectwa kwalifikacji UAVO z uprawnieniem podstawowym VLOS i dodatkowymi: UAV<5kg i UAV(A)<25kg
 • NSTS-04 to odpowiednik świadectwa kwalifikacji UAVO z uprawnieniem podstawowym VLOS i dodatkowymi: UAV<5kg i UAV(H)<25kg
 • NSTS-05 to odpowiednik świadectwa kwalifikacji UAVO z uprawnieniem podstawowym BVLOS i dodatkowym UAV<5kg
 • NSTS-06 to odpowiednik świadectwa kwalifikacji UAVO z uprawnieniem podstawowym BVLOS i dodatkowymi: UAV<5kg i UAV(MR)<25kg
 • NSTS-07 to odpowiednik świadectwa kwalifikacji UAVO z uprawnieniem podstawowym BVLOS i dodatkowymi: UAV<5kg i UAV(A)<25kg
 • NSTS-08 to odpowiednik świadectwa kwalifikacji UAVO z uprawnieniem podstawowym BVLOS i dodatkowymi: UAV<5kg i UAV(H)<25kg

Warto pamiętać, że NSTS-01, NSTS-02, NSTS-03, NSTS-04, w stosunku do uprawnienia VLOS w UAVO, mają ograniczenie maksymalnej wysokości lotu do 120m AGL! Ograniczenie maksymalnej wysokości lotu można „zdjąć” i latać w pionie VLOS, jeśli oczywiście strefy geograficzne w miejscu lotu na ta pozwalają.

Podobnie w przypadku NSTS-05, NSTS-06, NSTS-07, NSTS-08, w stosunku do uprawnienia BVLOS w UAVO, mają ograniczenia maksymalnej wysokości lotu do 120m AGL i maksymalnej odległości od miejsca startu do 2km!

Uzyskanie uprawnień NSTS

Aby uzyskać uprawnienia do lotów w kategorii szczególnej należy ukończyć szkolenia lotnicze dla wybranego narodowego scenariusza standardowego. Szkolenie to prowadzone jest przez WYZNACZONEGO OPERATORA (dawny podmiot szkolący). Składa się ono z części teoretycznej i praktycznej. Wkrótce oferta na stronie: KursNaDrony.pl. Zapraszamy!

Dodaj komentarz

Jeśli znalazł\aś\eś tutaj wartościowe informacje
i chcesz docenić pracę, możesz kupić kawę.